SERVIS

NAŠE AKTIVITY:


*     
Periodický servis (revize, testy), preventivní servis, havarijní servis, dálkové ovládání a sledování budov, permanentní servisní dodávky elektroinstalací v průmyslových objektech, podnikatelských centrech, hypermarketech, atd.

*      Převzetí provozního rizika od zákazníka.

*      Příprava úplné projektové dokumentace pro individuální objednávky (rekonstrukce, přístavby)

*      Příprava výchozí dokumentace pro závěrečnou kolaudaci budovy

*      Servis elektrických instalací všech typů a napětí

  • během záruční doby (periodický, provozní)
  • po záruční době (periodický, provozní)

*      Kontroly rozvaděčů, jiných elektrických instalací a rozvodů elektřiny

*      Revize podle platných technických norem včetně zákonně závazných termínů:

  • EPS (elektrická požární signalizace)
  • Elektrické instalace a rozvody vysokého a nízkého napětí
  • Vodiče osvětlení
  • Ruční nástroje a vybavení
  • Vysoce výbušné prostředí

*      Měření a regulace

*      UPS (Nepřerušitelný napájecí zdroj )

  • PBZ (požární bezpečnostní instalace)
  • hardware, softwarové sítě

*      Výroba rozvaděčů až do 3500 A

*      Testování elektrických instalací

*      Měření osvětlení

*      Přístup do centrálního dispečinku

  • Sledování a provoz technologických procesů podle předem nastavených hodnot
  • Záruka spolehlivého, bezpečného a efektivního provozu nemovitosti zákazníka
  • Převzetí provozního rizika

*      Realizace úsporných osvětlovacích systémů ve výrobních a administrativních nemovitostech a veřejného osvětlení