HISTORIE

1991

Založení společnosti LUMEN s.r.o. v Českých Budějovicích dvěma společníky
– Mgr. Stanislavem Gorčicou a Bohuslavem Dichtlem


1992-1995

Realizace elektromontážních projektů v rámci okresu České Budějovice, Jihočeský kraj


11.06.1999

LUMEN s.r.o. se transformuje na akciovou společnost LUMEN a.s.


1999

Vstup do Slovenské republiky a založení společnosti LUMEN SR s.r.o.


2000

Od LUMEN a.s. se odděluje úsek projekce a vzniká dceřiná společnost 
EI-PROJEKT s.r.o. specializovaná na projektování v oboru ELEKTRO.

Spol. LUMEN začíná expandovat a proto posiluje jihočeský region a spoluzakládá v Táboře perspektivní elektromontážní společnost ELTA s.r.o.


2001

Vstup do Polska a založení společnosti LUMEN Polska Sp. z o.o. Náročný začátek a složité polské prostředí. Ohromnou práci odvedli v začátcích opět projekt-manažeři, technici, ale i ekonomové a účetní z LUMEN a.s. stejně jako z LUMEN SR.


1999-2002

Období 1999 – 2002 bylo pro LUMEN ČR, LUMEN SR a LUMEN PL velmi úspěšným obdobím a tato léta výborně navázala na předchozí „české“ období.


2003-2005

Zákazníci společnosti LUMEN, ale i trh se přesouvají na Balkán. Spol. LUMEN byla vyzvána silnými firmami, které expandovaly v tomto období do Rumunska, Bulharska a Chorvatska, aby je následovala


2004

Vzniká holdingová společnost LUMEN INTERNATIONAL a.s., která má za úkol řídit a koordinovat společnosti ve skupině LUMEN, plánovat další rozvoj, řídit finance a připravovat rozvojové projekty. LUMEN INTERNATIONAL a.s. činí z dnešního pohledu odvážný krok a zakládá dceřiné společnosti v Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku:

      - LUMEN Romania SRL

      - LUMEN Bulgaria EOOD

      - LUMEN Elektromontaža d.o.o


2005

Ukazuje se, že je prostor na trhu a že současnou segmentaci MONTÁŽE – SERVIS je vhodné doplnit o ENERGETIKU. Proto vznikají společnosti LUMEN ENERGY a.s. (ČR) a LUMEN ENERGY SR a.s. Během 4 let se spol. LUMEN ENERGY stala v dodávkách elektrické energie a zemního plynu významným konkurentem takových společností jako je ČEZ, E.ON, PRE a dalších.


2005-2006

Toto období, kdy se spol. LUMEN soustředí na Balkán a svoje silné projekt-manažery, techniky apod., posílá na pomoc do těchto zemí, dochází na elektromontážním trhu v ČR a SR k otřesům. V této době krachuje jedna z nejsilnějších společnost na českém elektromontážním trhu a některé středně silné společnosti z oboru ELEKTRO. Dodavatelé a banky reagovali a zásadně zpřísnili své dodávky, platby, režimy apod.


2006

I přes tvrdé podmínky se skupina dále rozvíjí. Zákazníci preferují servis po realizaci, společnost LUMEN navazuje na svou historii a soustředí se na samostatné servisy a to buď v rámci dceřiných společností nebo oddělením servisu mimo montáže LUMEN. V roce 2006 se od spol. LUMEN a.s. odděluje divize SERVIS a vzniká společnost LUMEN SERVIS CZ a.s.

 

Ostatní společnosti LUMEN se v zahraničí úspěšně rozvíjí.


2008

LUMEN INTERNATIONAL a.s. vstoupila vlastnickým podílem do německé společnosti NOVALUX GmbH, která je exkluzivním nositelem know-how typové řady svítidel se speciálním řídícím systémem. Tento systém dokáže zákazníkům ušetřit 35 až 40% elektrické energie!

 

V roce 2008 společnost LUMEN INTERNATIONAL koupila licenci pro Českou a Slovenskou republiku od americké společnosti TEGG na provozování specifických servisních služeb. Prediktivní servisní systém TEGG se stává jedním z modulů již fungujícího Centrálního servisního dispečinku, který spol. LUMEN provozuje.


2009

Vzhledem k recesi ve stavebnictví způsobené celosvětovou hospodářskou krizí začíná LUMEN směřovat své výkony na aktuální poptávku na trhu a zakládá dceřinou společnost  LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o., která ve spolupráci se sesterskými společnostmi realizuje a provozuje fotovoltaické elektrárny a lokální distribuční sítě. Již během prvních měsíců své existence se LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT stává TOP společností v realizaci fotovoltaických elektráren v ČR a plánuje realizaci projektů i na Slovensku a v Polsku.


2010

Boom solární energetiky v České republice pomohl skupině LUMEN vyhnout se propadům v obratech kvůli poklesu stavební výroby zapříčiněné hospodářskou krizí. Skupina LUMEN byla původně zaměřená na elektromontážní činnost a obchodování s elektřinou. Její podnikání bylo vázáno především na investice do velkých průmyslových parků a obchodních center, tedy na segment, který byl krizí zvlášť tvrdě zasažený. Jenomže jasnému kandidátu na propad stoupl v roce 2009 obrat o dvě miliardy na 3,7 miliardy korun a v roce 2010 LUMEN dál raketově roste. Majitelům skupiny LUMEN se vyplatila předvídavost. Již v roce 2007 připravovali projekt rozvoje v oblasti obnovitelných zdrojů. Firma začala solární panely nabízet nejprve klientům - majitelům nákupních center a průmyslových parků. Pak začala stavět solární elektrárny i pro další zákazníky a ve vlastní režii. Stala se největším tuzemským stavitelem solárních elektráren, buduje pro ČEZ i další investory.

Solární elektrárny se staví i na Slovensku, připravují se v Polsku a v Bulharsku.


2011

Na přelomu let 2010/2011 vstupuje do 3 společností skupiny LUMEN INTERNATIONAL energetická skupina E.ON. Obě skupiny tak zintenzivňují vzájemnou spolupráci v oblasti energetických a síťových služeb.

 

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupila 34% podílem  do společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem byla doposud společnost LUMEN INTERNATIONAL a.s. Činnost společnosti LUMEN SYNERGY s.r.o. je zaměřena především na elektromontážní práce, servis, speciální technologie, energeticky úsporné systémy a projekční činnost v oboru ELEKTRO v rámci České republiky.

 

Společnost E.ON Trend s.r.o. získala od společností LUMEN INTERNATIONAL a.s. a POTYLA s.r.o. 34% obchodní podíl ve společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY s.r.o., která se specializuje na investice do lokálních distribučních soustav a jejich provozování a zároveň zajišťuje lokální distribuci elektrické energie. 

 

Společnost E.ON Energie, a.s. nabyla akcie představující 40% účasti na základním kapitálu společnosti LUMEN ENERGY a.s., jejímiž dalšími akcionáři jsou společnosti LUMEN INTERNATIONAL a.s. a Barlog Capital a.s. Společnost LUMEN ENERGY a.s. patří mezi 5 největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Specializuje se na dodávky elektrické energie velkoodběratelům, středním a menším firmám a domácnostem. Kromě toho obchoduje i se zemním plynem a od 1. 9. 2010 jej dodává i menším zákazníkům a domácnostem.


2012

Skupina LUMEN INTERNATIONAL se v době pokračující recese ve stavební výrobě zaměřuje na rozvoj a nabídku energeticky úsporných technologií (tepelná čerpadla, úsporné osvětlení, veřejné osvětlení, systém prediktivního servisu TEGG, Centrální servisní dispečink…) s cílem poskytnout služby i zákazníkům skupiny E.ON.

 

Energeticky úsporné technologie prosazují i dceřiné společnosti v Polsku a na Slovensku.

 

2013

Na přelomu 2012/2013 zahajuje společnost LUMEN a.s. pod vedením generálního ředitele LUMEN INTERNATIONAL a.s. Mgr. Stanislava Gorčici „projekt změny“, který pomocí vzájemně provázaných a ve správné posloupnosti prováděných systémových opatření, realizovaných ve společnosti dosáhne změny v hospodaření a celkovém fungování podniku.

 

Společnosti skupiny LUMEN jsou v ČR i v zahraničí aktivní v oblastech:

  • stavební a průmyslové elektromontáže (NN, VN, SLP), výroba rozvaděčů
  • technologické elektromontáže vč. technologických produktů (CSD, veřejné osvětlení, úsporné osvětlení, tepelná čerpadla, TEGG)
  • provozování a řízení obnovitelných zdrojů a objektů zákazníka
  • realizace FVE
  • servis a služby pro zákazníky
  • výstavba a provoz lokálních distribučních sítí.

2014

Jako nástupnická společnost v rámci procesu rozdělení odštěpením od společnosti LUMEN INTERNATIONAL a.s. vzniká společnost LUMEN Holding a.s.
Společnost LUMEN Holding a.s. zastřešuje elektromontážní a servisní dceřiné společnosti v České republice a výstavbu, provozování a servis lokálních distribučních sítí.

Společnost LUMEN INTERNATIONAL řídí elektromontážní a servisní dceřiné společnosti v zahraničí a výstavbu, provozování a servis obnovitelných zdrojů v České republice.

 

Společnost E.ON Energie získala stoprocentní podíl ve firmě Lumen Energy a.s.

Společnost E.ON Energie, a.s., která doposud vlastnila akcie představující 40% účasti na základním kapitálu společnosti Lumen Energy a.s., získala zbývajících 60% od dosavadních akcionářů, kterými byly společnosti LUMEN Holding a.s. a Barlog Capital a.s. Společnost Lumen Energy a.s. patří mezi přední alternativní obchodníky s elektrickou energií a plynem v České republice. Specializuje se na dodávky elektrické energie velkoodběratelům, středním a menším firmám a domácnostem. Kromě toho obchoduje i se zemním plynem.

Podle předsedy představenstva společnosti LUMEN Holding a.s. Mgr. Stanislava Gorčici byl prodej akcií společnosti Lumen Energy a.s. dlouhodobým záměrem, který měl být zrealizován nejpozději do roku 2015. Odchod ze segmentu energetiky umožní skupině LUMEN soustředit se na její aktuální cíl, kterým je rozšíření aktivit o úsporné technologie a lokální alternativní zdroje energie.