LUMEN Holding a.s.

IČ:   024 84 684
DIČ:   CZ024 84 684
Firma je zapsána u OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 2190

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – sídlo společnosti:

Nemanická 2722 
CZ - 370 10 České Budějovice

 

TELEFON:          +420 387 018 111
FAX:                    +420 387 221 609 
E-MAIL:              lumen-int@lumen-int.com

  

Předseda představenstva

Tel.: +420 387 018 111

Mgr. Stanislav Gorčica 

E-mail: stanislav.gorcica@lumen.cz 

 

 

Ředitel úseku správy a kontroly

Tel.: +420 387 018 101

Bohuslav Dichtl

E-mail: bohuslav.dichtl@lumen.cz   

                                                           
Technický ředitel  Tel.: +420 387 018 165
David Gorčica, MBA E-mail: david.gorcica@lumen.cz
   
Finanční manager                                Tel.: +420 387 018 103
Žaneta Filišteinová  E-mail: zaneta.filisteinova@lumen.cz 
   
Vedoucí právního oddělení Tel.: +420 387 018 175 
Mgr. Ing. Jan Mertl E-mail: jan.mertl@lumen.cz
   

  

PRAHA - kancelář:

Türkova 2319/5b, 6. patro
CZ  - 149 00 Praha 4

TELEFON:               +420 267 910 663
FAX:                         +420 267 910 663
E-MAIL:                    lumen-int@lumen-int.com