Skupina LUMEN uspořádala ve čtvrtek 3. prosince 2015 předvánoční setkání svých zaměstnanců v Českých Budějovicích, v rámci kterého proběhla charitativní tombola. Celkový výtěžek z této akce ve výši 17.380,- Kč byl věnován Nadačnímu fondu „Sluníčko pro děti“, jehož činnost je zaměřena na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů.