Skupina LUMEN INTERNATIONAL uspořádala 13. prosince 2012 vánoční setkání svých zaměstnanců, v rámci kterého proběhla dobročinná tombola a dražba obrázků. Celkový výtěžek z této akce ve výši 80.000,- Kč byl věnován obecně prospěšné společnosti „Centrum Bazalka“, která se stará o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje. Částka bude použita na nákup nadstandardních zdravotních pomůcek.