PROJEKT PV GRID

 

Společnost LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. zahájila v květnu letošního roku projekt „PV GRID“, který je realizován v rámci programu „Intelligent Energy – Europe“. Tento program vypsala Evropská komise pro soutěž a inovaci a společnosti LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. se podařilo získat na tento projekt dotaci z evropských fondů v celkové výši 51.980,- €, což činí 75% celkových nákladů.

 

Tento projekt zahrnuje posouzení vlivů obnovitelných zdrojů v rámci elektrizační distribuční soustavy a to i včetně lokální distribuční soustavy.

 

Koordinátorem projektu je německá průmyslová solární asociace - German Solar Industry Association (BSW-Solar).

 

Doba trvání projektu je od května 2012 po dobu 30 měsíců.