Dne 20.12.2010 nabylo účinnosti Rohodnutí Ministerstva práce a sociálníhc věcí o poskytnutí dotace výši 3,112 mil. Kč na realizaci projektu:

 

ŠANCE PRO LUMEN a.s.

 

Projekt "Šance pro LUMEN a.s." je zaměřen na profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti LUMEN a.s. s cílem dosáhnout zvýšení jejich adaptability v zaměstnání a celkového rozšíření a prohloubení jejich odborné způsobilosti.

Projekt má výrazný komplexní charakter - do nastaveného programu vzdělávání zapojuje všechny zaměstnance společnosti. Při zpracování projektu jsme si uvědomili současné hospodářské prostředí, kdy je výraznou nutností rozvoj odborných a klíčových kompetencí svých pracovníků a výsledkem tohoto procesu bude získání konkurenční výhody ve smyslu posílení nejzásadnějšího zdroje společnosti - lidského kapitálu.

Projekt svou náplní a cílem jednoznačně podpoří vztahy mezi firmou a zaměstnanci.

 

Tento projekt zahrnuje komplexní systém vzdělávání, ve kterém bude zaměstnancům umožněno vzdělávání se v různých oblastech.

 

Délka projektu: 24 měsíců