V Českých Budějovicích dne 18.09.2012

 

Oznámení společností
LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. a LUMEN DISTRIBUCE s.r.o.
o změně distributora elektřiny a převzetí práv a povinností

 

Společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 284 58 133, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 17517 a LUMEN DISTRIBUCE s.r.o. se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 246 69504, oznamují, že v současné době společnost LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. provedla akviziční transakci Lokálních distribučních sítí společnosti CTP Invest spol. s r.o.. Hlavním cílem celého akvizičního záměru bylo zajistit zvýšení spolehlivosti distribuce elektřiny v distribučních sítích pomocí nejnovějších technologií a snížení potřebné administrativy při provozování těchto distribučních soustav elektřiny. Celý záměr je z části financován českým bankovním domem. Zajištění celé transakce je podmíněno splněním mnoha administrativních a legislativních podmínek, kde jednou z podmínek je i změna právního subjektu vykonávající distribuci elektřiny ve výše uvedených Lokálních distribučních soustavách.

 

Na základě uvedených důvodů dojde ke změně distributora elektřiny ke dni 1.10.2012 a zároveň k převedení veškerých činností spojených s distribucí elektřiny, týkající se  akviziční transakce, na novou společnost LUMEN DISTRIBUCE s.r.o. se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 246 69504, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 20960.

 

V důsledku uvedené změny, nahrazení distributora elektřiny, přebírá veškerá práva a povinnosti ze společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 284 58 133, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 17517 i v oblasti finančních závazků, společnost LUMEN DISTRIBUCE s.r.o. se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 246 69504, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 20960.

 

K výše uvedenému dni 1.10.2012 přejde výkon licence na distribuci elektřiny ze společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. (licence č. 121016348) na společnost LUMEN DISTRIBUCE s.r.o., která svojí činnost bude vykonávat na základě nově vydané licence udělené Energetickým regulačním úřadem s platností od 1.10.2012. Registrační číslo OTE: 646, čísla odběrných míst, identifikační čísla EAN a čísla bankovních spojení budou zachována.

 

V okamžiku převodu činnosti distribuce elektřiny nedojde v žádném případě k přerušení nebo omezení dodávek elektřiny do jednotlivých odběrných míst připojených z distribučního území vymezené licencí číslo 121016348. Veškeré stávající platné smluvní vztahy, technické i finanční, uzavřené se společností LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o., IČ: 284 58 133, zůstávají v plném rozsahu nedotčeny a přechází na nového distributora LUMEN DISTRIBUCE s.r.o., IČ: 246 69 504.

 

Nastalá změna ovlivňuje dosavadní obchodní vztahy uzavřené se společností LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. a za účelem přechodu veškerých závazků práv a povinností ze stávajících smluvních vztahů s LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. na LUMEN DISTRIBUCE s.r.o. se sídlem České Budějovice, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 246 69504 si Vás dovolujeme požádat o uzavření nové smlouvy se společností LUMEN DISTRIBUCE s.r.o., IČ: 246 69 504, když tato Vám bude předložena do 30.9.2012.

 

Dovolte, abychom se Vám předem omluvili za případné krátkodobé zvýšení vašich administrativních činností na základě zaslaných našich požadavků, které  vyplývají ze standardů finančních domů. Věříme, že celá akviziční transakce bude mít pozitivní vliv na zlepšení všech činností spojených s distribucí elektřiny a obsluhy vašich odběrných míst elektřiny k oboustranné spokojenosti.

 

 

 

 

LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o.                                   LUMEN DISTRIBUCE s.r.o.

Vlastimil Russ, DiS., jednatel                                                       Vlastimil Russ, DiS., jednatel

Ing. Tomáš Novák, jednatel                                                           Ing. Tomáš Novák, jednatel