Měření Analyzátorem kvality elektrické sítě

 
České Budějovice, 10.03.2011
 
Identifikujte problémy kvality elektrické energie rychleji, bezpečněji a podrobněji!
 
S rozvojem nových a přesnějších technologií a výrobních celků se začíná ukazovat, že někdy až přetechnizovaná a elektronikou nabitá technologická zařízení kladou vysoké nároky na kvalitu elektrické energie, kterou je zařízení poháněno. V těchto případech je nutné znát, co se vlastně na síti děje a to nejen dlouhodobě, ale i v určitém okamžiku. Již nestačí měřit pouze napětí, proud, kmitočet a účiník.
 
Společnost LU MEN a.s. nabízí provádění analýzy kvality elektrického distribučního systému:
 
  • průmyslových objektů,
  • komerčních objektů,
  • obchodních a zábavních center.
Všechna měření jsou prováděná dle normy EN50160.
 
Měření a následnou analýzu shromážděných dat sloužící k identifikaci eventuelních problémů kvality napětí v síti provádějí vyškolení technici.
 
Přínosy provádění analýzy kvality elektrické sítě jsou:
-          optimalizace spotřeby elektrické energie,
-          odstranění nesrovnalostí při měření odběru el. energie, kontrola přesnosti měřících
      soustav
-          zjištění defektních a přechodových jevů v el. síti způsobující poruchy nebo
      nesprávný chod el.zařízení
-          možnost měření vyšších harmonických.
 
 
Poskytujeme odborné poradenství a zajištění odstranění zjištěných závad.
 
Mezi naše zákazníky mj. patří:
-          Kaufland ČR
-          Stock Plzeň
-          Wrigley
-          Cinestar ČR
-          Bosal ČR

 

Kontakt:

 

David Medek

Divize servis a nákup

LUMEN a.s.

                

Tel.: +420 387 018 188

Fax: +420 387 018 135

Mobil: +420 725 596 425

E-mail: david.medek@lumen.cz

www.lumen.cz