LUMEN univerzálním dodavatelem všech prací
a služeb v oblasti ELEKTRO

 

České Budějovice 22.5.2008 – Skupina LUMEN International realizuje pro projekt SENIOR DŮM v Českých Budějovicích komplexní dodávku v oblasti ELEKTRO.

 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, provedení elektromontáží, investiční a realizační zajištění Lokální distribuční sítě a také dodávky a distribuce el. energie, a to i po dobu výstavby projektu.

Součástí realizace projektu bude i instalace fotovoltaických článků na střeše objektu, který tak bude mít svou malou sluneční elektrárnu. Samozřejmostí je i napojení na elektrickou požární signalizaci a elektronický zabezpečovací systém.

„Spolupráce na realizaci projektu SENIOR DŮM je pro nás zajímavá tím, že na jednom projektu budou spolupracovat všechny společnosti a divize skupiny LUMEN International, která je šíří záběru a komplexní nabídkou v oblasti elektro jedinečná prakticky v celé Evropě,“ říká Ing. Tomáš Novák, ředitel segmentu JIH skupiny LUMEN International. „Komplexnost projektu završí LUMEN napojením na Centrální servisní dispečink, který bude řídit optimalizaci chodu objektu z pohledu úspor elektrické energie a tepla,“ dodává Novák.


Skupina LUMEN INTERNATIONAL patří s obratem přes 2,7 mld. Kč k největším středo a východoevropským společnostem v oboru ELEKTRO. Sdružuje více než deset společností zaměřených na kompletní práce a servis v oboru ELEKTRO. Prostřednictvím dceřiných společností působí LUMEN INTERNATIONAL v České republice, ve Slovenské republice, Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku a Slovinsku. Společnost realizovala projekty i v Arménii, Rakousku či Německu. LUMEN INTERATIONAL podniká v segmentu ELEKTROMONTÁŽÍ A SERVISU na všech typech průmyslových, výrobních, logistických, administrativních a obchodně společenských objektech. Součástí skupiny je i alternativní obchodník s elektrickou energií LUMEN ENERGY a.s. Svou skladbou segmentů MONTÁŽE – ENERGETIKA – SERVIS je skupina LUMEN INTERNATIONAL v rámci ČR i v zahraničí jedinečná.