LUMEN ENERGY získala nového minoritního akcionáře

LUMEN Energy a.s. získala nového minoritního akcionáře v progresivní investiční skupině NATLAND Group. Současnými majiteli LUMEN Energy tak jsou skupina LUMEN International a.s., management společnost - ředitel Ing. Jiří Hubka, Ing. Jan Kovalský, Jiří Svoboda a nově skupina NATLAND Group.

LUMEN Energy nabízí prodej elektrické energie a s tím souvisejících služeb od roku 2005 velkým a středě velkým firmám. V současné době má více než 2 000 zákazníků, mezi nejvýznamnější zákazníky patří Baumax, OREA Hotels, Bratři Zátkové nebo Bochemie. LUMEN Energy klade důraz na klientský servis, poradenské služby a optimalizovanou cenu odběru elektrické energie, kde dokáže zákazníkům ušetřit významnou část nákladů za elektrickou energii.

NATLAND Group je progresivní investiční skupina, která se zabývá akvizicemi, správou a řízením majetkových účastí. Nabízí vysokou odbornost a proaktivní přístup. V současné době spravuje podíly ve společnostech, jako jsou například ENERGY 21 a.s., CE Solar s.r.o. nebo Golden SUN Slovakia s.r.o.

„Vstup investiční skupiny NATLAND Group vnímáme vzhledem ke spektru majetkových účastí skupiny zejména jako strategické partnerství v oblasti alternativní výroby elektrické energie,“ říká ředitel LUMEN Energy a.s. Ing. Jiří Hubka. „Neméně důležitým důvodem současných majetkových změn je i kapitálové posílení, důležité k další expanzi společnosti Lumen Energy do zákaznických segmentů malých podnikatelů, živnostníků
a následně obyvatelstva“ dodává Jiří Hubka.

Společnost LUMEN Energy výborně doplňuje portfolio námi spravovaných společností. Tento vstup chápeme jako dlouhodobou investici do perspektivní společnosti, od které si slibujeme synergické efekty v rámci skupiny,“ komentuje vstup Ing. Libor Matura, partner odpovědný za oblast akvizic a majetkových účastí skupiny NATLAND Group.

Společnost LUMEN Energy nakupuje elektrickou energii od spolehlivých a vyzkoušených zdrojů v ČR a v zahraničí. Elektrickou energii nakupujeme v optimálním čase a cíleně pro jednotlivé zákazníky s přihlédnutím k průběhu jejich odběru. Tím dosahujeme nejnižší ceny pro jednotlivé zákazník. Díky našim zkušenostem a schopnostem dokážeme pracovat úsporně v úzkém týmu a cenu elektrické energie nezatěžovat vysokými náklady. Naše pracovní procesy jsou nepřetržitě auditovány na nejvyšší stupeň kvality.

LUMEN Energy je součástí mezinárodní skupiny LUMEN INTERNATIONAL a.s., která sdružuje desítky společností zaměřených na kompletní práce a servis v oboru ELEKTRO. Historie skupiny sahá do roku 1991. Kromě České republiky působí i ve Slovenské republice, Polsku, Rumunsku, Chorvatsku a Bulharsku. Společnost realizovala projekty i v Arménii, Rakousku a Německu. Hlavní činností společnosti jsou kompletní práce v oboru ELEKTRO a související činnosti včetně koordinací na všech typech průmyslových, výrobních, logistických, administrativních a obchodně společenských objektech.                    
                                                          
Investiční skupina NATLAND Group se zaměřuje na finanční a strategické investice do společností s vysokým potenciálem růstu, na správu majetku
a poradenské služby v oblasti corporate finance. Cílem skupiny je být dlouhodobě stabilní společností a atraktivním partnerem pro investory, kteří hledají nové, perspektivní příležitosti.     

19.11.2007