LUMEN Energy dodavatelem elektřiny pro Brno

 

Praha, 20.07.2010 – Společnost LUMEN Energy a.s. se stane od 01.10.2010 novým dodavatelem elektřiny pro Statutární město Brno. Jeden z největších alternativních obchodníků s el. energií zvítězil v tendru na dodávku el. energie pro období od 01.10.2010 do 31.12.2011.

Dodávka el. energie v rámci smluvního plnění bude realizována do odběrných míst Statutárního města Brna napájených z hladiny vysokého i nízkého napětí. Celkový plánovaný odběr silové elektřiny činí 3,9 GWh.

Novým zákazníkem LUMEN Energy se stal v letošním roce mj. také řetězec obchodů  TIMEOUT, pro který bude LUMEN Energy realizovat dodávku elektřiny již v letošním roce a to do jeho prodejen, které jsou většinou součástí velkých nákupních center po celé ČR.

LUMEN Energy a.s. zobchodovala v roce 2009 více než 1 TWh el. energie o celkovém obratu společnosti 2,1 miliardy Kč. Mezi nejznámější zákazníky LUMEN Energy patří např. řetězec obchodů BAUMAX, se kterým byla v minulých dnech uzavřena smlouva na další dvouleté období.

„Pro město Brno se nám podařilo připravit cenově velmi zajímavou nabídku zejména díky dlouholetým zkušenostem našeho pracovního týmu v oboru a také díky efektivnímu řízení společnosti a tím pádem nízkým interním nákladům,“ sdělil ředitel LUMEN Energy a.s. Ing. Zdeněk Mařík. „Při výběrových řízeních
dokážeme vzhledem k synergickým efektům v rámci celé naší skupiny nabídnout zákazníkům celou škálu doplňujících služeb, což na českém trhu činíme v podstatě jako jediní,“
říká generální ředitel skupiny LUMEN INTERNATIONAL Mgr. Stanislav Gorčica.

LUMEN Energy a.s. patří mezi pět největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Specializuje se na dodávky el. energie velkoodběratelům, středním a menším firmám a od roku 2009 i domácnostem. Kromě toho obchoduje i se zemním plynem a od 1. 9. letošního roku jej bude dodávat i menším zákazníkům a domácnostem.

LUMEN Energy a.s. je členem nadnárodní skupiny LUMEN INTERNATIONAL a.s., která  sdružuje 13 společností, zaměřených na kompletní práce a servis v oboru ELEKTRO, od elektromontáží, přes obchod s el. energií, servis až po realizaci fotovoltaických elektráren. Skupina LUMEN INTERNATIONAL patří s obratem 4,1 mld. Kč za rok 2009 k největším středo- a východoevropským společnostem v oboru ELEKTRO. Prostřednictvím dceřiných společností působí LUMEN  INTERNATIONAL a.s. v České republice, ve Slovenské republice, Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Německu, Nizozemí, Itálii, Švýcarsku, Rakousku a Švédsku. Svou skladbou segmentů MONTÁŽE – ENERGETIKA – SERVIS – ENERGETICKÝ DEVELOPMENT je skupina LUMEN INTERNATIONAL v rámci ČR i celé Evropy výjimečná.