LUMEN a.s. ZÍSKALA PRESTIŽNÍ ZAKÁZKU PRO STAVEBNÍ FAKULTU VUT BRNO
– Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies)

Společnost LUMEN a.s. zajišťuje v rámci zakázky pro Stavební fakultu VUT Brno dodávku elektro (silnoproud) a instalaci fotovoltaické střešní elektrárny na ploše všech 4 pavilónu moderního výzkumného a vývojového centra, jehož dominantní ideou je snaha integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního (které v řadě institucí probíhají izolovaně) a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat.