Posvieťte si na úspory energie

HN SR, 11.05.2009 - Keď chce firma šetriť, zvykne sa pozrieť na účty za elektrinu, plyn, vodu či teplo. Ak sa jej zdajú vysoké, okrem snahy znižovať spotrebu je východisko aj v hžadaní lepšej ceny v konkurenčných spoločnostiach. Príkladom je spoločnosť Novofruct SK, ktorá bola najprv zákazníkom Západoslovenskej energetiky, potom prešla k alternatívnemu dodávatežovi Lumius Slovakia. Pri rovnakom množstve odobranej elektriny za rok ušetrila približne 8 300 eur (250-tisíc korún). Zmena dodávateža je čoraz častejšia. Vlani tak urobilo 29 domácností a 1 462 "ostatných“ odberatežov, kým v roku 2007 len jedna a 524 "ostatných“.

"Dnes dosahuje počet odberatežov v domácnostiach, ktorí zmenili dodávateža v roku 2009, číslo prevyšujúce tisíc,“ informuje hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Miroslav Lupták.

Rovnako je už možné zmeniť dodávateža zemného plynu. Podnikatelia ho môžu nakúpiť nielen od Slovenského plynárenského priemyslu, ale aj od iných dodávatežov. Hoci tých je zatiaž málo. Medzi najväčších patrí RWE GAS Slovensko a Shell Energy Europe. Zameriavajú sa však najmä na vežkoodberatežov. "V roku 2008 stratil SPP v priemysle prvých zákazníkov, ktorí si zvolili alternatívneho dodávateža. Očakávame, že tento vývoj sa prejaví predovšetkým v tomto roku,“ uviedol hovorca plynárenského gigantu Ondrej Šebesta.

Dodávatelia elektriny

Najväčší: Západoslovenská, Stredoslovenská, Východoslovenská energetika

Alternatívni: ČEZ, Magna E.A., Lumius Slovakia, Lumen Energy SK, Slovakia Energy, Ukrenergy Holding a ďalší

Zmeniť dodávateža pri teple a vode sa nedá - z technických príčin. Siete nie sú prepojené, a tak napríklad nie je možné prepraviť vodu zo západného Slovenska na východné. Dodávka tepla závisí od umiestnenia rozvodov a toho, komu patria. "Napojenie dvoch teplární na jeden horúcovod môže byť dosť vežký problém,“ približuje Vojtech Hollan z Energetického centra Bratislava. Podnikatež si však môže teplo vyrábať vo vlastnej réžii: kotolňou na zemný plyn či biomasu, slnečnými kolektormi alebo tepelnými čerpadlami.

Lacnejšia elektrina?
Na Slovensku pôsobia okrem vežkých regionálnych spoločností - Západoslovenskej, Stredoslovenskej a Východoslovenskej energetiky - aj alternatívni dodávatelia elektriny, ako napríklad ČEZ, Magna E.A., Lumius Slovakia, Lumen Energy SK, Slovakia Energy či Ukrenergy Holding.

"Liberalizácia umožňuje zákazníkom vožný výber dodávateža. Ale to ešte negarantuje výhodnejšie podmienky,“ vraví vedúci komunikácie Západoslovenskej energetiky Peter Kimijan. Podža neho sú možnosti tradičných i alternatívnych dodávatežov takmer identické, pretože absentujú iní producenti elektriny - vyše 80 percent z jej objemu pochádza u nás od jediného výrobcu, Slovenských elektrární. Navyše, ceny elektriny má pod palcom štátny regulačný úrad. "Výnimku snáď tvorila iba jeseň 2008, keď ceny elektrickej energie celosvetovo prudko klesli a noví dodávatelia mohli nakúpiť oveža lacnejšie ako tradiční, ktorí majú zásobovaciu povinnosť pre obrovskú masu odberatežov, z čoho vyplýva, že musia nákupy robiť na dlhodobejšej báze,“ uvádza Kimijan.

No príklad Novofructu SK dokazuje, že rozmýšžať nad zmenou nemusí byť márne. Podnik nielenže ušetril, ale dodávatež sa o nich aj lepšie stará. "Pravidelne nás informuje o cene elektriny na burze v Lipsku a my si môžeme vybrať, kedy, pri akej cene objednáme elektrickú energiu na nasledujúci rok,“ hovorí konatežka Novofructu SK Lýdia Uhrinová.

Výsledná cena
Západoslovenská energetika upozorňuje, že zákazník by si mal pri posudzovaní výhodnosti konkurenčnej ponuky overiť, či ho dodávatež jasne informoval o všetkých zložkách výslednej ceny a či v zmluve nie sú skryté poplatky, ktoré po zarátaní do celkovej sumy môžu zmazať deklarovanú úsporu. Novofruct však podža Uhrinovej neplatil žiadne aktivačné či iné poplatky. Zmluvu môže vypovedať vždy mesiac pred koncom daného roka a rovnako nemusí nič platiť pri deaktivácii.

Ďalšej firme, Liptovským strojárňam plus, sa zmenou dodávok podarilo znížiť náklady o osem percent. Alternatívneho dodávateža si vybrala aj spoločnosť Europa Shopping Center v Banskej Bystrici, aby ušetrila náklady. Považuje sa za výhodného odberateža, ktorý je relatívne vežký, má vyrovnaný denný priebeh spotreby a môže plánovať mesačný i ročný odber s odchýlkou plus-mínus päť percent. Jeden z manažérov tohto nákupného domu Zdeno Farárik chváli nového dodávateža najmä za otvorenejší prístup a jednoduchšiu komunikáciu. "Ale z pohžadu malého spotrebiteža je zmena dodávateža úplne zbytočná. Efekt ušetrenia je nulový,“ myslí si Farárik.

Rast konkurencie
Alternatívni dodávatelia na trhu s energiou zamiešali karty a zvýšili konkurenčný tlak. Zástupca Západoslovenskej energetiky však ubezpečuje, že k prvému aprílu evidujú len niekožko desiatok domácností, ktoré požiadali o zmenu. Nejde teda podža neho o významné posuny. "Zákazníkov, ktorých sme stratili, sa, samozrejme, budeme snažiť získať späť ponukou na rok 2010.“

Na druhej strane novým dodávatežom elektriny sa zatiaž nepodarilo získať markantné podiely na trhu, hoci v budúcnosti to môže byť inak. Uvedomujú si to aj energetickí giganti. "O udržanie našich zákazníkov sa musíme usilovať tak, ako firmy v akomkožvek inom odvetví. Inováciami, neustálym zlepšovaním služieb či vytváraním nových produktov,“ tvrdí hovorca Východoslovenskej energetiky Boris Peško.

Papierová zmena
Keď chcete zmeniť dodávateža, najprv treba vypovedať zmluvu s tým pôvodným. Zvyčajne to za vás urobí zástupca alternatívneho predajcu. "Ponúkame obvykle ročné kontrakty vrátane ročnej pevnej ceny. Toto sa môže zmeniť vzhžadom na schválený energetický balíček únie, ktorý bude dávať zákazníkovi právo meniť svojho dodávateža každé tri týždne,“ oboznamuje Ludmila Petráňová, predsedníčka Predstavenstva Lumen Energy SK. V prípade tejto spoločnosti sa podpísanie zmluvy odvíja od vežkosti zákazníka. Napríklad uzavrieť zmluvu s vežkoodberatežom, ktorý má mnohé odberné miesta, môže trvať dva až tri týždne. Malý odberatež môže mať zmluvu na stole do troch dní, no musí dodať všetky technické parametre.

"Je dôležité, u ktorého predchádzajúceho dodávateža bol, pretože majú rôzne výpovedné lehoty. Naša dodávka závisí od toho, ako rýchlo môže prejsť zákazník k nám. Kontrakty sú ročné alebo na dobu neurčitú,“ hovorí Petráňová.

Mnohé firmy, predávajúce elektrinu koncovým zákazníkom, cenníky pre podnikatežov - na rozdiel od cenovej ponuky pre domácnosti - nezverejňujú. S firmami rokujú o cene individuálne, lebo ju nechcú zverejňovať pred konkurenciou.